Geluidsscherm Malden voor meer geluidshinder

Een grijs aluminium geluidsscherm komt er over de brug van de Jan J. Ludenlaan over het Maas-Waalkanaal tussen Malden en Heumen. Doekjes, in dit geval schermen, voor het bloeden.

Orgelhuis
De luchtgeluiden kunnen mogelijk voor de bewoners aan de Maldense kant wat getemperd worden maar door de weerkaatsing van het geluid richting het dorp Heumen en niet te vergeten de resonantie van het relatief dunne scherm met de strakke metalen schoorstenen en uitstekende ventilatiepijpen in de wijde omgeving zal voor vele bewoners in Heumen en Malden het gevoel geven dat ze in een orgelhuis wonen.

Voegovergangen
Fijn is het wel om te weten dat de voegovergangen van de N271, dat is de weg die over de brug loopt, ook worden aangepakt. Van die voegovergangen heeft nagenoeg iedereen ‘s avonds en ‘s nachts last. Overdag valt ‘t mee want al het verkeer dat over de brug komt staat toch meestal in de file. Misschien kunnen de wijsgeren naast de voegovergangen van de weg over de brug die ander voegovergangen eens aanpakken. Die van de A73 ter plaatse van Heumen waar de knallen en klappen van gemartelde banden niet van de lucht zijn. Kom eens luisteren. Het mooiste geluid is er in de nacht en vroege uurtjes te horen.

Bron: De Gelderlander

Wakker worden met een kudde krekels in je hoofd

Plotseling wordt je wakker van een hoog snerpend geluid in je hoofd. Het doet sterk denken aan het geluid van een kapotte ingangstransformator in een antieke televisie, met die enorme glazen beeldbuis. Maar het lijkt ook op het geluid dat een adapter maakt of dat van een electrische relaisschekelaar die op het punt staat het te begeven. Wanhopig kijk je om je heen om de stekker uit zo’n apparaat te trekken. Jammer, geen apparaat.

Proppen helpt niet
Je propt je vingers in de oren terwijl je snel opstaat om weg te vluchten van de herrie. Maar niets mag baten, het helpt allemaal geen zier. Het geluid zit nu echt tussen je oren en wordt opgewekt door trilhaarcellen in je gehoororgaan dat urenlang is gegeseld en geïrriteerd door de geluiden van snerpende en brommende apparaten in je omgeving, zoals in mijn geval de ongedempte ventilatiekanalen en dakventilatoren van Verzorgingsinstelling Sint Jozef en de koelmachines en condensors op het dak van de supermarkt Emté.

Onnatuurlijk geluid
Maar ook wordt het veroorzaakt door langdurige blootstelling aan andere heel hoge geluiden, die worden geproduceerd door elektronische apparatuur zoals een adapter van een scootmobiel, een printer of een computer. De ventilator van een harde schijf wil nog wel eens de oorzaak zijn. Als je het apparaat uit zet of de stekker eruit trekt verdwijnt het geluid in je hoofd ook. Soms kan dat wel even duren. Het maakt niet uit of je het geluid dat het gepiep in je hoofd veroorzaakt werkelijk hoort of niet. Dit geluid wordt niet door iedereen waargenomen en en als je het wel hoort betekent dit dat je een zeer groot gehoorbereik hebt qua frequenties. En het blijft nog wel een tijdje snerpen ook. Tot je de natuur in trekt en een uurtje gaat luisteren naar de natuurlijke geluiden van de natuur zodat je trilhaarcellen en je afgebeulde hersenen tot rust komen.

Woningcorporatie wil kijk- en luistergeld als je een huurwoning wil controleren op geluidshinder

Woningcorporaties zoals Talis en Oosterpoort tonen veel begrip en maken er geen probleem van. Als jij een huurwoning wil controleren op geluidshinder, voordat je het huurcontract tekent, ben je hartelijk welkom en krijg je alle medewerking. Je mag er overdag en ‘s nachts gaan luisteren of proefslapen en het kost je geen stuiver.

Kijk- en luistergeld
Heel anders is dat bij sommige andere woningcorporaties zoals Portaal, die in de omgeving van Nijmegen een heel groot deel van de sociale huurmarkt in handen heeft. Portaal laat je voor het proefluisteren naar geluidshinder, zoals snerpende vintilatoren of dreunende rioleringen, 210 Euro per nacht betalen. Dat betreft dan 50 Euro administratiekosten plus 160 Euro boete voor het weer opzeggen van het, voor dit betreffende luisterdoel opgemaakte, huurcontract.

Huurstoelendans
Als je dat niet kunt betalen is er geen probleem, dan neem je gewoon de aangeboden woning en wacht je op de herrie die komen gaat zodat je weer opnieuw kunt beginnen. Dat je dan verplicht in de snerpende en dreunende trillingen komt te liggen die men geluid durft te noemen, waar wat hinder betreft gelukkig geen normen voor zijn, maakt ze kennelijk geen zak uit. Want omdat je ook al geen 210 Euro kon ophoesten is het betalen van een paar maanden dubbele huur geen probleem natuurlijk.

Vluchtelingenrace
Nu het grootste deel van de huurwoningen die in de markt komen ook nog eens aan vluchtmensen ter beschikking worden gesteld, is het aanbod erg dun geworden. En ook al sta jij vanwege je inschrijfduur mooi vooraan in de lijst van gegadigden dan nog wordt je door de arme vluchtachtigen van die plek verdrongen wegens urgentie. Een aspect dat daarmee samanhangt en nog niet zo duidelijk in het oog springt is dat van de vluchtelingsvluchtelingen. Mensen die ook maar naar een andere wonng op zoek gaan omdat ze wel erg veel vluchtachtige zeebiologen en atoomgeleerden als buren krijgen. Door deze stroom van vluchtmensen en zij die daar voor vluchten en wanhopig zoeken naar een vluchtelingsarme woning, de geluidshindervluchtelingen die jagen op een geluidshindervrije woning en daarbij dan ook nog wat woningcorporaties, die het sociale uit hun doelstellingen hebben gebannen, wordt het er in ieder geval niet makkelijker op om nog een rustig plekje te vinden.

Geluidshinder door Laagfrequent geluid bestaat nu echt officieel

We zijn niet gek meer. Normaal gesproken wordt iedereen die maar een beetje last heeft van geluid dat door de omstanders niet kan worden gehoord als een soort Yomanda weggezet, in een blauwe jurk, pratend met de geesten. En dat is eng.

Maar gelukkig is dat nu afgelopen. Misschien hebben we er vorig jaar met dit artikel een steentje aan bijgedragen. Tijdens een onderzoek naar geluidshinder door Laagfrequent geluid kwam het bedrijf Microflown Technologies uit Arnhem met de bewijzen dat we niet gek meer zijn. Het bleek zelfs dat de herrie door de gemeente zelf werd veroorzaakt en daar werden ze wakker door. Een deel van de Laagfrequente geluiden kwam inderdaad van een gaslocatie van de NAM en de Gasunie vandaan zoals de slachtoffers altijd al hadden beweerd. Geweldig nieuws voor onze gemeenten, waar ze zich nu niet meer achter het argument hoeven te verschuilen dat je de bron van LFG toch niet kunt meten, aantonen of opsporen. Nu de normen nog en we kunnen eindelijk weer normaal slapen.

Bronnen:

Dagblad van het Noorden

Westerkwartier

 

Keiharde bromtonen van water- en rioleringspompen zijn gelukkig onhoorbaar voor de Gemeente Wijchen

In de titel van dit stukje had ik elke gemeente kunnen noemen als gelukkige. Bedrijvers van rioleringspompen, waterpompen, rioolgemalen of hoe ze ook maar genoemd worden hebben vrij spel zolang de overheid geen normen invoert. En dat doen ze niet omdat ze zelf voor 99,99% eigenaar zijn.

Horendolle mensen
Talrijk zijn de verhalen van mensen die horendol worden van brommende pompen. Pompen van zwembaden, kasteelvijvers, waterleidingen, rioleringen of pompen die het regenwater wegvoeren uit laaggelegen gebieden. Die laatsten hoor je het beste als er eens regenachtig weer losbreekt. Zo’n enorme dompelpomp wordt dan door een niveausensor of een timer in werking gesteld en als je pecht hebt staan alle pompen in de hele buurt gelijktijdig te brommen. Dit hoor je het beste in betonnen bouwwerken of oude huisjes waarbij tijdens de bouw kosten noch moeiten gespaard werden om maar niets aan geluidsisolatie te hoeven doen. En dat is begrijpelijk want om de zaak een beetje te isoleren tegen dit gebrom zou je elke fundering en dan ook de onderkant van het gebouw in moeten pakken met een laag piepschuim met een dikte van 10 meter.

Toneelschrijvers
Ze zouden dan zichzelf moeten verplichten om de zaak te saneren en te isoleren en dan zouden ze geen geld meer hebben om in de Zieligheidsindustrie te kieperen, de oudjes in de verzorgingstehuizen een koekje bij de koffie te geven om stemhokjes te regelen voor de democratieveinzing op 6 april. Dus dat wordt niks met die moties en brieven die al ruim 1 jaar geleden door enkele gemeenten en geluidshinderstichtingen aan de Heersers in Den Haag werden gezonden en waarin gevraagd werd om normen voor Laagfrequent geluid. Door mijn ervaringen met diverse gemeenten op dit gebied ben ik zelfs geneigd te denken dat de gemeenten dat schrijven van brieven en moties maar een beetje voor de Bühne doen omdat ze donders goed weten dat de vriendjes in Den Haag bij het invoeren van normen ook geen belang hebben.

Rietkluitjes
En die paar zeurende mensen worden gewoon vakkundig het bos ingestuurd door ambtenaren die geen fluit van geluid afweten maar wel bedreven zijn in slinkse streken op het juridische slagveld. Nog sterker: je treft eerder een vluchteling tussen al die asielzoekers aan dan dat je een ambtenaar of een welgevallig geluidsburo aantreft die iets van geluid af weet. Laat staan van geluid dat niet, zoals het in ambtelijke kringen met welgevallige wetenschappers is afgesproken, via de lucht tot u komt. Nog nooit werd er overigens een klager door gemeenten, of diens vazallen de commissies voor tegen de bezwaarschriften, in het gelijk gesteld. Wel op onbelangrijke puntjes, zoals dat de meting van geluidshinder wel erg kort duurde. Met een kluitje in het riet dus. Maar je mag altijd even bij de bestuursrechters klagen natuurlijk, hoewel het niet is aan te bevelen, zegt professor Tak.

Dovenparadijs
Hoe dan ook, zolang er geen normen komen, om de brommende en dreunende water- en strontpompen in te tomen, hoeft de eigenaar niks te isoleren of te upgraden naar de stille pomp. Ze zetten de spullen gewoon in zo’n betonnen pompkamertje onder de grond neer en of er nu een swingende aandrijfas of een paar rammelende lagers in zitten, geen hond die ze nog lastig valt. Ja, hooguit die zeurder van die geluidshinder, maar ja, die hou je toch. Ze kunnen moties indienen en brieven schrijven tot ze een ons wegen maar zolang het beleid is om er niks aan te doen veranderd er niets. Want als je er iets aan gaat doen moeten misschien die andere beulen ook wat aan hun machines gaan doen. Zoals de supermarkten met hele batterijen aan snerpend dreunende en jankende koelmachines. Of die enorme gebouwen met die prachtige dakkappen waar een airco onder verborgen zit of de uitlaten van enorme ventilatiekanalen met brullende motoren. Of er moeten stille windmolens komen waardoor de aarde nog harder opwarmt. En dat kost allemaal veel geld en dat kan dus niet. Dat hebben ze nodig voor het verwennen van de rest van de wereld. Dus zullen ze wel doof blijven.

Wakker worden tijdens een bombardement

In de vroege ochtend wordt je verschrikt wakker door een snerpende fluittoon in je hoofd en je weet onmiddellijk dat je weer niet opgelet hebt.

Te laat
Je had ervoor moeten zorgen dat je niet al te vast zou slapen. Want als je licht slaapt wordt je op tijd wakker als de dreunende kolk-, riolerings- en kasteelvijverpompen van de Gemeente Wijchen, de koelmachines van de Emté Supermarkt aan de Herenstraat en de snerpende orgelpijpen van het Sint Jozef Woonzorgcentrum allemaal tegelijk hun ding gaan doen. Sint Jozef is dat gebouw waar trouwens straks jongelingen en dus asielzoekers in komen. Maar dit terzijde.

Belmeiden
Als je op tijd wakker wordt kun je de slaapkamer nog uit vluchten en het geluid van de televisiemeiden met die blote konten en dat belnu-nummer zo hard mogelijk zetten. Want dan bezorg je de oortjes niet alleen een rood kleurtje maar ook een waaier van oorvriendelijke geluiden die ervoor zorgen dat de snijdende geluidshinder wat weg wordt gepoetst. Je kunt natuurlijk ook gewoon muziek opzetten, zoals ik dat altijd doe.

Bombardement
Als je op tijd wakker wordt geef je de snijdend monotone geluiden van de brommers en de snerpers geen kans om als een zandstraalapparaat de binnenbekleding van al je gehoorgangen, sinussen en slakkenhuizen steeds op dezelfde plekken te geluidsstralen. En niet te vergeten dat steeds weer dezelfde trilhaarcelletjes urenlang – ook als je slaapt of het niet waarneemt omdat de frequentie te hoog of te laag is – door deze geluidsmitrailleur getroffen worden zodat ze van ellende niet meer weten waar ze het zoeken moeten.

Tinnitus
Vele celletjes sterven dan ook van deze aanslagen en groeien nooit meer terug. Andere raken zo beschadigd dat ze de vreemdste tonen naar de hersenen sturen zodat jij knettergek en horendol wordt van de piepende fluit in je hoofd. Het geluid van een adapter of een kapotte ingangstrafo van een ouderwetse televisie met zo’n grote diepe kast en dito beeldbuis, daar lijkt het nog het meeste op. Na enkele dagen, waarschijnlijk als de gewonde trilhaarcellen ook het loodje hebben gelegd wordt de snerpende piep wat minder maar als je pech hebt blijft het je hele verdere leven bij je. Dan heb je een echte tinnitus te pakken die nooit meer weg gaat.

Verhuizen zegt U?

Slachtoffers van geluidshinder verhuizen noodgedwongen en onwetend van de ene geluidshel naar de andere

Na het betrekken van een flatje in Nijmegen was de lol van korte duur. Leuk flatje in een leuke buurt maar een geweldige herrie van mechanische ventilatiesystemen. Een en ander nog versterkt door enorme holle metalen schoorstenen. Van heel dun materiaal dus dat dreunde als een flink uit de kluiten gewassen luchtkanaal. Later kwam daar het nachtelijke pompgeluid van het zwembad in de buurt nog bij plus nog wat kolk- en rioleringspompen. Vertrokken naar Wijchen en daar was het helemaal een feest. Van de ene hel naar de andere dus, maar waarom ga je niet verhuizen?

Angstig luisteren naar gemeentepompen
Geen mechanische ventilatie waar je knettergek van wordt in je eigen woning maar nu wordt je gesandwicht door veel grotere installaties bij het Sint Jozef en de koelmachines van de Emté Supermarkt. Later blijken er ook nog een hele batterij pompen aan de herrie mee te werken. Niet goed opgelet en vooraf even geluisterd naar rare geluiden. Onmiddellijk op zoek naar een andere woning dus. Je reageert op aangeboden woningen via Entree en gaat kijken naar de woningen waar je voor in aanmerking komt. In het begin luister je angstvallig of er geen rare geluiden zijn en let je erop dat er geen gekke schoorstenen op het dak staan. Er mag ook geen supermarkt in de onmiddellijke omgeving staan vanwege de koelmachines. Of een verzorgingstehuis dat ze toch gaan slopen zodat er geen fluit meer aan ondehoud wordt gedaan en de ventilatie- en rookgaskanalen fluitend hun gang kunnen gaan. Later kom jeer pas achter dat het grootste gedeelte van geluidshinder door rioleringspompen en gemalen wordt veroorzaakt. Je vraagt de woningcorporaties voor de zekerheid of je ‘s nachts mag luisteren omdat hinderlijk en al dan niet laagfrequent geluid dan beter te horen is.

Woningcorporaties werken niet allemaal mee
Wooncorporatie Talis vroeg er de eerste keer 50 Euro voor als een soort administratiekosten vanwege de opzegging van de acceptatie van de woning. Dat vonden ze zelf waarschijnlijk te dol en dus mag ik tot nu toe een sleutelverklaring tekenen en kostenloos een nachtje gaan luisteren. Woningcorporatie Oosterpoort in Groesbeek maakte nooit een probleem. Sleutelverklaring tekenen en veel succes toegewenst met luisteren. Bedankt mensen, dat jullie met ons meedenken. Bij Portaal moest er een compleet huurcontract worden getekend, worden opgezegd, boete van 150 Euro worden betaald en administratiekosten van 60 Euro. Nee, ze wisten niet of het in de toekomst mogelijk was om gratis te gaan luisteren. Een paar dagen geleden werd bekend dat men intern besloten had om er niet aan mee te werken maar men zou het toch nog even contact met de directie worden opgenomen. Nooit meer iets van gehoord. Reageren op de woningen die door Portaal worden aangeboden is dus nutteloos omdat je alleen tegen betaling van 210 Euro even mag luisteren of er in de nacht niet een kudde rioleringspompen aan het dreunen slaan.

Inschrijfduur is een lachertje
Het aantal geschikte woningen waarop je kunt reageren loopt sterk terug omdat er nogal wat uit de markt worden gehaald. Bijvoorbeeld omdat ze bij voorbaat al door de gemeenten worden opgeëist ten behoeve van immigranten. Deze woningen worden dus niet meer op entree.nu aangeboden. Van de resterende woningen wordt ook nog een groot deel toegewezen aan statushouders. Zo zie je woningzoekenden die bij entree.nu een inschrijfduur van 18 jaar hebben en die daarom op de 1ste plaats eindigen en eigenlijk de woning in de knip hebben, nu gepasseerd worden door iemand die statushouder heet en een week of 3 geleden werd ingeschreven. De toewijzing van woningen is in deze handel ook heel erg ondoorzichtig. Zo wordt iemand met een inschrijfduur van 19 jaar en een leeftijd van rond de 70 ergens op de 10e plaats gezet terwijl een mevrouw, die al bij de geboorte als woningzoekende had moeten zijn ingeschreven om deze inschrijftijd te verslaan, op de 3e plaats eindigt.

Passend Toewijzen
Bij de nieuwe regeling, die dit jaar is ingegaan, kom je alleen voor woningen in aanmerking waarvan de huurprijs begrensd is voor de inkomensgroep waartoe jij behoort. Als woningzoekende met een klein inkomen kom je nu alleen maar in aanmerking voor woningen tot een huurprijs van ca. 586 Euro. Nu lijkt het erop dat de woningcorporaties de woningen die opnieuw voor verhuur in de markt komen fors in huur aan het verhogen zijn. Door de huur een paar tientjes per maand te verhogen komen en een heleboel van deze, meestal kwalitatief betere, woningen al niet meer voor de laagste inkomensgroep beschikbaar. Splinternieuwe en perfect geïsoleerde woningen die mogelijk een uitkomst zouden kunnen zijn voor mensen met geluidshinderproblemen zijn niet meer beschikbaar. Wat er overblijft zijn dus veelal verouderde woningen die in deze tijd in een omgeving met duizenden bronnen van geluidshinder niet meer verhuurd zouden mogen worden. Krotten dus die feitelijk rijp voor de sloop zijn en in ouder buurten staan waar de rioleringspompen en andere bronnen door vergeten onderhoud die prachtige dag en nacht dreunende geluidshinder veroorzaken.

Rondpompen van geluidsvluchtelingen
Het bovenstaande laat zien dat die verhuizing naar een geschikte woning nogal wat voeten in de aarde heeft. En als je al, na gediscrimineerd te zijn door toewijzings-, inschrijvings- of bezichtigingscriteria, in aanmerking komt voor een woning waar je geen last hebt van geluidshinder, kan er zomaar een luidruchtige rioleringspomp in de buurt worden geïnstalleerd waardoor je weer opnieuw kunt beginnen. Want wat in huurhuizenland erg opvalt is dat er veel woningen vrij komen waaruit andere slachtoffers van geluidshinder op de vlucht zijn geslagen. Op zoek naar een veilige haven zonder dat hun gezondheid wordt bedreigd door deze geluidsfolteringen. Een soort asielzoekers, zeg maar, maar dan veel minder zielig maar wel erg zeurderig en vervelend, volgens de overheid. Die woningen worden vervolgens door een nieuw slachtoffer van geluidshinder betrokken met als resultaat dat die weer op zoek moet naar een andere woning en zo tot Sint Juttemis.

Lijst van verdachten
Omdat geluidshinder locatiegebonden is zou het misschien wat sportiever van de woningcorporaties en de handhavende gemeenten zijn als ze, naar aanleiding van klachten, een lijst met verdachte woningen zouden opstellen waar mensen die daar last van kunnen hebben hun licht op kunnen steken om niet telkens in dezelfde val te trappen. En de gemeente zou eens wat aan die geluidshinderende pompen van hun kunnen doen. Wat onderhoud, de lagers smeren of zo, of ze gewoon eens vervangen voor stillere versies.

Hier weer een linkje met een verse geluidshinderopname. Dat is dan alleen nog maar het geluid van de orgelpijpen op het dak van het gebouw van Sint Jozef. Daar komt dan nog de herrie van de koelmachines van supermarkt Emté bij en dat van de rioleringspompen van de gemeente. Het beste te beluisteren met een koptelefoon. En hou de volumeknop bij de hand.

Asielzoekers krijgen geheugenverlies door slaapdeprivatie in Heumensoord

Iedereen die wel eens op het internet heeft gezocht naar oorlogsmisdaden trof daar natuurlijk die gevangenis aan waar de bewakers dag en nacht het gejammer van Bruce Springsteen door de speakers lieten schallen voor tegen de gevangenen. Erger nog dan waterboarding want dat stopte nog eens als de beulen moesten pissen. Of dan begon het pas goed. Er was in iedergeval afwisseling.

Geluidsboarding
Geluidsboarding dus en het wordt al jaren door zorginstellingen zoals bijvoorbeeld Sint Jozef in Wijchen toegepast om de buurman uit de slaap te houden. Of door de Gemeente Wijchen als eigenaar van de riolerings- en kolkpompen die daar met hetzelfde doel onder de grond liggen. Kortom er zijn vele beulen die geluidsboarding als liefhebberij hebben waardoor brave burgers door deze slaapdeprivatie enge ziektes oplopen zoals Alzheimer.

Zorgbeulerij
Win-win situatie dus voor de ZZG Zorggroep die als eigenaar van de Sint Jozef voor deze afbeulerij verantwoordelijk is. Want de buurman die door al die geluids- en slaaphinder op den duur niet meer weet waar hij het zoeken en zelfs vergeten is dat hij ooit in die martelwoning als buur is gebromboard is dan als zorgpatiënt van harte welkom.

Cosmetische norm
Nu las ik dat de asielzoekers in Heumensoord hetzelfde overkomt als mij, de buurman van Sint Jozef te Wijchen. Dag en nacht een tiefusherrie waardoor je uit de slaap wordt gehouden, wat dus slaapdeprivatie wordt genoemd en waardoor je hersenen worden vernield. Naar mij luisteren ze niet en ik wordt met al mijn geklaag en gevloek prachtig via geluidsmetingen van 1 minuut en nog meer cosmetische lunstgrepen en commissies verteld dat er geen normen overtreden worden als ze er geweest zouden zijn. Normen die door de beulen zelf speciaal voor dit doel zijn opgesteld. En vervolgens wordt je het bos ingestuurd en mag je naar een bestuursrechter die alleen maar mag bekijken of er een norm overschreden is.

Hoofdpijntribunaal
Ik adviseer de asielzoekers in Heumensoord om geen brief naar commissies, gemeentes of ombudsmannen te sturen om vervolgens jarenlang met cosmetische doekjes voor het bloeden van het ene kastje van het generaal pardon naar de volgende muur in een bos te worden gestuurd, maar het onmiddellijk voor te leggen aan het oorlogs- en mensenrechtentribunaal in Den Haag.

Bronnen van alle ellende:
Omroep Gelderland
GeenStijl

Zelfs de vogels snerpen het midden in de nacht uit van de koppijn door Hoogfrequente geluidshinder

Het valt mij steeds vaker op dat er tijdens het opnemen van en luisteren naar geluidshinderbronnen de vogels als een bezetene aan het protesteren zijn. Kennelijk horen ze dezelfde teringherrie als ik en maken dat dan even kenbaar.

Dierenleed
Ik schreef er al eerder iets over maar toen dacht ik nog dat het toeval was.  Het zijn dus niet alleen de walvissen die gek van Laagfrequent geluid worden of de huisdieren die gestoord worden van alle herrie maar dus ook de vogels worden horendol van Hoogfrequente geluiden.

Dierenpartij
De dieren zouden best wel een verzoek tot handhaving, via de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld, bij de gemeente willen inleveren maar ze vermoeden dat dit toch geen enkel nut heeft. De gemeente, inclusief de burgemeester, de wethouders, de raadslieden en de hele commissie voor tegen de bezwaarschriften, wordt namelijk al heel lang gerund door beleidsambtenaren.

Kadaverbeleid
Beleidsambtenaren zijn ambtenaren, die eeuwige trouw aan Den Haag hebben gezworen en verder geen ruk te maken hebben met welke burger, politicus of andere ambtenaar dan ook. En Den Haag heeft bepaald dat er geen enkele rekening met die kudtburgers gehouden mag worden en zeker niet op het gebied van een beetje brommen en zoemen. Want als ze daar rekening mee moeten gaan houden hebben we straks geen windmolens meer en ook geen snerpende koelmachines en gillende luchtkanalen.

Mensen en walvissen kunnen wat de overheid betreft doodstranden. Maar misschien is dit voor vogels en honden anders?

Voorbeeld van geluidshinder zoals walvissen, honden en vooral vogels het in de buurt van Sint Jozef, het toekomstige AZC, horen staat hier. Het beste te beluisteren met een koptelefoon omdat de speakertjes van je PC niet genoeg capaciteit hebben. Let erop dat je de volumeknop bij de hand hebt, het kan nogal tekeer gaan.

De kolkpompen van de Gemeente Wijchen veroorzaken hersenkanker maar gelukkig zijn er geen normen voor

Niet alleen de kolkpompen natuurlijk, maar ook de zwaardere rioleringspompen en de apparaten en machines van bijvoorbeeld de Sint Jozef en de supermarkt Emté helpen daar flink aan mee. Bij regenweer zijn echter de kolkpompen de hoofddaders.

Moordlust
Het zware gebrom van een electromotor gemengd met duizenden bruisende hoge corresponderende tonen maakt mij wakker. Voor de tiende of twintigste keer deze nacht. Het geluid gaat af en aan. Dan weer een half uurtje hard en daarna weer een half uurtje wat zachter. Maar het blijft wel mooi aan de gang. Net als alle nachten waarin het regent en de kolkpompen van de Gemeente Wijchen hun moordlustige werk doen. Moordlustig omdat het voortdurend wakker maken de hersenen niet de mogelijkheid geven om zich van afvalstoffen te ontdoen.

Vuilnissoep
Die afvalstoffen uit de stofwisseling vormen, kort door de bocht, een vuilnissoep, die er op den duur voor zorgt dat er delen ermee kappen. Dat wordt dan bijvoorbeeld Alzheimer genoemd. Daarbij word ook nog eens het gehoororgaan vernield. Denk daarbij aan de trilhaarcelletjes die door dit geluid gestresst raken en afsterven om nooit meer vervangen te worden. en het bedekkingsweefsel van de gehoorgangen en andere lichaamsruimten die door deze voortdurende monotone prikkeling ontstoken raken en je dat verkouden gevoel met bijpassende loopneus opleveren en het vochtoor of lijmoor.

Pompparadijs
Niet alleen de genoemde kolkpompen zorgen voor een laag gebrom maar ook de drinkwaterpompstations, de gasverdeelstations, de gemalen in de regio en misschien nog wat andere pompachtige machines zoals de nieuwe pomp van de kasteelvijver die door grote elevtromotoren worden aangedreven. En dan niet te vergeten de transformatorhuisjes in de buurt. De oorzaak van al dat gebrom is een slechte montage en onderhoud van de machines en natuurlijk de wens om een paar piek te besparen door niks te isoleren.

Estafetteherrie
Gelukkig stoppen de meeste pompen na een half uurtje er even mee om hun werk weer een half uur of een kwartiertje later weer op te pakken. En in de rustige periode nemen de afzuigkappen, de koelmachines en de verwarmingsketels van Sint Jozef en supermarkt Emté het over. En als die het rustiger aan gaan doen komen de collegea weer in actie. En als je echt pech hebt begint de hele club allemaal tegelijk te knetteren en te dreunen.

Normeloos
De Gemeente Wijchen laat, als eigenaarvan die pompen, telkens weten dat ze van alles hebben gemeten, dat het niet te meten is en als het te meten zou zijn dat ze dan nog niks zouden kunnen doen. En dat dit komt omdat er (gelukkig) geen normen voor bestaan en niemand, ook in Den Haag niet, er eigenlijk normen voor wil. Ook niet door de verzoeken om normen, die onder andere de gemeenten Nijmegen en Almere plus nog wat GGD’s aan de minister hebben gericht. Inmiddels liet de Gemeente ook weten dast ze genoeg van al dat gezeur hebben en niet meer op mijn verzoeken en smeekbedes zullen reageren tot ik met wat nieuws kom. Het ging vervelen allemaal en het werd zo saai.

Om de saaie berichten wat op te fleuren zal ik er af en toe een geluidsopname tussendoor gooien. Dit is een opname van de afgelopen nacht. Beetje winderig weer en dus wordt de Herrie van Sint Jozef mooi mijn kant op geblazen. Luister vooral met een koptelefoon omdat de speakertjes van je PC het niet redden. En hou de volumeknop onder handbereik want het wil nog wel eens tekeer gaan.

 

Zwartepieterij in Geluidshinderland

Altijd handig om een dader bij de hand te hebben die omdat ie niet is op te sporen ook niet aangepakt kan worden. In het land van de klagende liefhebber van geluidshinder hebben ze er zo eentje. Het Laagfrequent geluid.

Rijp voor de dwangbuis
Laagfrequent geluid, ook afgekort tot LFG, wordt niet alleen beschuldigd van het veroorzaken van Laagfrequent geluid, zoals zijn naam al aangeeft, maar ook van alle mogelijke geluidshinder waarvan het wat moeite kost om de bron op te sporen. Het leuke van Laagfrequent geluid is dat degenen die het kunnen horen een beetje raar zijn en vaak Jomanda in Tiel bezoeken, geloven in chemtrails en door Aliens werden ontvoerd. De klager krijgt dan ook vaak een lief snoepje of als ie door blijft zeuren een dwangbuis.

Ook dat hoge fluitgeluid is Laagfrequent
Dus maakt niet uit, hoge en lage tonen, brommen en piepen, fluiten en fladderen. Van alles waar de woningcorporaties, de wettelijk aangewezen handhavers of andere instanties, die ertoe zijn ingericht om hun klanten het bos in te sturen, een hekel aan hebben krijgt het Laagfrequent geluid de schuld. En de klager natuurlijk. Die krijgt daarom altijd het advies om de huisarts of psychiater maar op te zoeken. Wegens het horen van rare buitenaardse geluiden.

Kippenhokleed
Dat die geluiden vooral worden veroorzaakt door de technische installaties in de woningen en belendende percelen komt de woningcorporaties niet goed uit. Want als er ooit een keer iemand bij de rechter kan aantonen dat dit de oorzaak is van de gezondheidsschade en verlies van ongestoord woongenot zou er wel eens een grootschalige herverbouwoperatie opgetuigd moeten worden. Alle verwarmingsinstallaties, rioleringen en vooral de mechanische afzuigkappen moeten dan vervangen worden. En alle kippenhokwandjes die zo mooi kunnen resoneren, trillen en brommen moeten worden gesloopt.

Update:
Af en toe gooi ik er een geluidsopname tussendoor omdat het anders wel heel veel woordenbrei wordt. Deze is van een winderige nacht waarin de herrie van Sint Jozef naar mijn kant wordt geblazen. Beluister de opname het beste met een koptelefoon omdat de speakertjes van je pc te weinig capaciteit hebben. Denk ook aan het onder handbereik houden van de volumeknop!

 

Zeehondjes met een vlieg op de neus waren het zieligste wat er bestond

Ik weet nog dat er een tijd was waarin de kinderen uit school kwamen met verhalen over zeehondjes die, om redenen die ik vergeten ben, heel erg zielig waren. Ze lagen op het Wad te janken om hun moedertje en daar waren een heleboel foto’s en films van gemaakt voor tijdens het kinderuurtje op de televisie. Er moest in ieder geval gul gegeven worden voor een eigen zwembad voor de beestjes.

Enge Normgeluiden
Maar misschien had dat janken op het Wad niks met moeders te maken die de hort op waren, maar meer met enge geluiden. Want als je bijvoorbeeld walvissen of dolfijnen gillend gek wil maken moet je ze eens een tijdje flink bestoken met Laagfrequent geluid. Een beetje zoals dat door scheepsmotoren wordt veroorzaakt waardoor ze helemaal doordraaien omdat dit geluid in water honderden kilometers ver te horen is. Het veroorzaakt bij die dieren een herrie die te vergelijken is met slagen met een beetje groot uitgevallen moker recht tegen je kop aan en dan dagenlang. Beetje te vergelijken met het nachtelijke LFG gebonk dat wij zelf zo goed kennen. En omdat zeehondjes ook gevoelige beestjes zijn hebben ze ook gewoon de pech en hadden ze maar geen zeehondje moeten worden. Een beetje gemeente, Wijchen bijvoorbeeld, had ze dan ook het advies gegeven om naar de dokter te gaan en ermee te leren leven omdat LFG niet aangetoont kan worden en als het wel kon zouden er geen normen worden overschreden.

Je suis Vissie
Het enige dat walvissen, dolfijnen, zeehondjes en een hele zee vol andere bewoners nog kunnen doen om aan dat vreselijke geluid, dat hun hersenen in de pan gaar kookt en hun tanden of baleinen in de bek doet rammelen, te ontsnappen, is om er een eind aan te maken. Ze worden dan ook steeds vaker stervend op stranden gevonden en de Spoorwegen mogen blij zijn dat er daar geen Fyra rond rijdt. Als de slachtoffers dan eindelijk rust hebben trekken er vervolgens massale ploegen verdrietige selfiemakers naartoe, die toevallig vrij waren omdat er niks op een viaduct te doen was, waar altijd zo’n lijkstoet van honderden auto’s onderdoor trekt. Burgemeesters houden toespraken en onze Nationale Tranenpinker Timmerfranz pinkt een traan en breekt ter plaatse zijn stem zodat alle aanwezigen applaudiseren. Kinderen bieden de aangespoelde walvis een tekening aan waarop staat dat ze ‘Je suis Vissie’ zijn en er worden duizenden waxinelichthoudertjes met een brandend waxinelichtje tegen zijn koetswerk aangegooid. De hele kleintjes janken wanhopig om hun knuffel die ergens tussen de andere ligt waarmee het arme slachtoffer door slipjeswringende ouders werd bedolven. Iets verderop ligt een eenzame haring op het strand voor apegapen. En iets verderop nog een en nog een en nog meer. zover het oog rijkt sterft het van de haringen en sardientjes. Geen hond die er naar kijkt en geen fotograaf die zo’n lijkje even op een betere plek neerlegt voor een betere shoot.

Nu ik dit schrijf bedenk ik opeens dat er al maanden niets meer op de stranden is aangespoeld. Zou dat daardoor komen dat ze met z’n allen voor al die windmolengeluiden zijn gevlucht? Dat ze asiel gezocht hebben in de veilige en LFG-vrije oceanen aan de andere kant van de wereld? Dat ze daar liefdevol worden opgenomen door de andere zeebewoners die een welkomstlied lagen te zingen toen ze daar na een lange reis aankwamen?