Oude Egyptenaren werden horendol van Laagfrequent geluid

Daar lig je dan in je tent te proberen door het geweld van de LFG heen in slaap te komen. Een monotoon brommend geluid dat nog het meeste lijkt op een diesel die voor de tentingang staat te draaien. Van zo’n taxichauffeur, die het verdomd om even de motor af te zetten. En daar bovenop een hoge fluit of piep.

Taxichauffeur
We bevinden ons in het jaar 4032 voor Christus in een rustige buurt in Egypte, die overwegend uit sociale huurtenten met hier en daar een plukje lemen koophutten bestaat. Door de toenemende industrialisering is het Laagfrequent geluid een groot probleem aan het worden. De Farao Omgevings Dienst wordt overstroomd door klaagvolk. Met allemaal hetzelfde gezeur. Geluid, geluid en nog eens geluid. En dat ze niet kunnen slapen door een taxichauffeur.

Hoofdverlies
Het laagfrequent geluid komt met grote waarschijnlijkheid van De Grote Piramide BV die weer hun schachten van 20 centimeter in het vierkant (zie je nou wel!) aan het testen zijn. Ja, ze hebben er een vergunning voor en ze waren er eerder dan de tenten en koophutten. De meeste klagers komen dan ook terug met hun hoofd in hun handen. Een Griekse wijsgeer die op bezoek was heeft al voorspeld dat dit de komende 6000 jaar niet zal veranderen. Alleen dat hoofd vervangt men dan door een Afwijzende Beschikking.

De Stem van Moeder Aarde
Wat we overal, in alle tijden en op alle plaatsen, horen is een diepe bas toon, die door de Nijlvallei of de Muntenbuurt dendert. Deze toon wordt vergezeld door een andere, iets hogere toon. De twee noten vormen samen een ijl resonerend geheel. Deze geluiden brengen kennelijk een waarschuwende boodschap van Moeder Aarde. Een boodschap die we nog niet begrijpen. Een boodschap die geschreven is in een geheime taal en al 6000 jaar elke nacht herhaald wordt.

De Zingende Piramide

Hieronder nog een andere Zingende Piramide: