Alzheimer en hersentumoren worden vooral veroorzaakt door slaaphinder

Alzheimer en hersentumoren worden vooral veroorzaakt door slaaphinder. En slaaphinder wordt vooral veroorzaakt door geluidshinder die weer veroorzaakt wordt door apparaten en machines in je omgeving zoals pompen en ventilatoren. Precies, ook de afzuigkappen zijn de schuldigen en vergeet ook de windmolens niet.

Miljoenen grote en kleine daders

Volgeslipte breinen

Ongestoorde slaap heb je nodig om je lichaam de kans te geven om een heleboel afbraakproducten kwijt te raken. Dat kan voor alle delen van je lichaam gewoon tijdens het kijken naar de televisie of het zuupen in de kroeg. Bij je hersenen is dat echter anders geregeld. Die kunnen de rotzooi pas gaan opruimen als jij in een lekker diepe ongestoorde slaap ligt te dromen en eerder niet. Dus als je de hele nacht maar uit de slaap wordt gehouden door brommende pompen en snerpende luchtbehandelingsinstallaties wordt er mooi niets opgeruimd. Je hoofdje slipt dan mooi vol met alle mogelijke meuk waar je op den duur door vergiftigd wordt. Alzheimer en Parkinson liggen op de loer en er kunnen prachtige tumoren gaan groeien. Tijdens een ongestoorde slaap breekt je lichaam, of eigenlijk je brein, de ophopingen van stofwisselingsproducten, overwegend eiwitten, in de hersenen af die kenmerkend zijn voor Alzheimer en nog wat andere enge ziektes.

Eeuwigdurende commissie

Nu zijn er duizenden commissies en adviesraden die zich hier al honderden jaren over buigen en er in ieder geval een leuke boterham aan hebben. Ik lees op het internet dat ene Gezondheidsraad, die van de overheid opdrachten krijgt om hier en daar eens aan te gaan snuffelen en dan een advies uit te brengen al in 1993 met deze materie van de geluidshinder bezig was. Prachtig zou je zeggen, dus dan kunnen we in 2040 verwachten dat klagers over geluidshinder van Rijkswege bij hun eerste gezeur van hun gehoorzenuwen worden verlost en van de Ziekenfonds een cursus gebarentaal vergoedt krijgen. Nee, zo snel gaat dat niet want het eerste advies in 2004 was eigenlijk dat er meer onderzoek nodig was, meer personeel, meer bestuurders en dus meer geld. Of iets van gelijke strekking.

Hier kun je dat advies als PDF downloaden.

Genocide door geluidshinder

Maar de Gezondheidsraad heeft toch nog wat ontdekt in die 10 jaren studie. De gezondheidsraad spreekt in haar publicaties van verlies van levensjaren door geluidshinder (vroegtijdige sterfte). Je zou alleen op grond van wat een hele tros hooggeleerde mensen beweren al kunnen stellen dat het toepassen van geluidshinder hetzelfde is als het gebruiken van een atoombom om mensen te doden. Als er maar eentje uit de buurt hierdoor vroegtijdig sterft is het dus moord met voorbedachte rade ( als de eigenaars van de bron weet hebben van de erg schadelijke effecten van de door hun apparatuur veroorzaakte slaaphinder) en bij meerdere mensen gaat het dan over genocide. Dat heeft de Gezondheidsraad niet ontdekt natuurlijk want dat is de slinger die ik er maar aan geef.

Weer een prachtige flap tekst die je als PDF kunt bekijken of downloaden.

Graaitafelaars

Prachtige boekwerken vol woorden dus over wat de Gezondheidsraad wel niet allemaal van plan is met die normen voor omgevingsgeluiden. Ze zijn er al in begin jaren ’90 van de vorige eeuw mee begonnen. Dan heb ik me dus vergist, het is geen 10 jaar maar bijna 50 jaar dat ze er druk mee zijn. Ja, leest lekker vlot weg en daar krijgen ze misschien ook wel subsidie voor met een hele kolonne graaitafelaars aan het hoofd. Gelukkig is er meer. De commissie is bijvoorbeeld ook van oordeel dat er (in 2004):

‘voldoende bewijs is dat nachtelijk geluid de slaapkwaliteit en het algemeen welbevinden nadelig beïnvloedt. Zij acht beperkt bewijs aan wezig voor een nadelige invloed op sociale contacten, op het op de dag uitvoeren van taken waarbij aandacht nodig is, op bepaalde aandoeningen en op verlies van levensjaren door fatale ongelukken op het werk..’.

Pas in 2014 heeft uitgebreid onderzoek uitgewezen dat slaaphinder ook de oorzaak is van Alzheimer en Parkingson plus nog een aantal andere ziektes. Ook zijn er onderzoeken die aantonen dat door het voortdurende stress, welke Laagfrequent geluid in de haarcellen van het gehoororgaan veroorzaakt, deze afsterven en de corresponderende hersencellen tumoren kunnen ontwikkelen.

Hieronder heb ik een paar linkjes toegevoegd voor wat meer achtergrondinformatie.

Radboud Universiteit: Alzheimereiwitten hopen op door verstoorde diepe slaap. Effect van één slechte nacht al meetbaar in de hersenen.

Mens en Gezondheid heeft een mooie lijst van ongemakken door slaaptekort.

Geef een reactie