Schuldig

Politie komt niet bij geluidshinder door technische installaties

De wachtchef die ik na het bellen aan de lijn kreeg stond mij vriendelijk te woord. Mooi dat u aangifte wilt doen van een strafbaar feit en dat u meent dat geluidsoverlast door een muziekinstallatie jurifisch gelijk moet zijn aan die met een technische installatie. Jammer voor u, maar in tegenstelling tot een muziekinstallatie zit er aan een technische installatie [Lees verder]